tisdag 16 juni 2015

Kommuner kan spara 18 miljarder på energi kostnader

I en ny rapport som Siemens har tagit fram med hjälp av konsultfirman Profu, så framgår det att svenska kommuner kan spara upp till 18 miljarder kronor på 10 år genom att att ta ett helhetsgrepp om sitt energieffektiviseringsarbete I fastighetsbeståndet. Endast ett fåtal kommuner har hittilis tagit vara på potentialen.

Den genomsnittliga kommunen har idag runt 30 000 – 35 000 invånare. De kommuner som använder sig av helhetsgrepp på energieffiktivisering i sina fastigheter kan spara stora mängder energi och pengar jämfört med att göra det åtgärd för åtgärd. Att ta ett helhetsgrepp leder till stora energibesparingar på ungefär 100 gigawattimmar på 10 år vilket i sin tur leder till minskade koldeoxid utsläpp samt minskade kostnader.

Siemens har I sin undersökning utrett hur kommuner arbetar med energieffiktivisering i sina kommunala fastigheter. Fokus har legat på hur kommunerna utnyttjar energitjänster I form av Energy Performance Contracting (EPC). Resultaten visar att endast 28 procent av fastighetsförvaltningar och 14 procent avallmännyttiga utnyttjar sådana energitjänster. Cirka hälften av de som deltagit anser att ökat politiskt fokus skulle kunna öka investeringarna i energieffektivisering.

onsdag 10 juni 2015

Solceller presterar under svenska vintrar

Miljövänliga energikällor förbättras ständigt och kan inom en snar framtid bli allt mer användbart. Energimyndigheten utförde nyligen tester på hur effektivt solceller var under intensiv snö och is med positiva resultat. Nio solceller och nio växelriktare testades av Energimyndigheten, testerna utfördes i en klimatkammare där cellerna fick utså intensiv snö och is mycket likt svenska vintrar.

Solcellsmodulerna fortsatte prestera efter att ha utsatts för tuffa variationer i temperatur och luftfuktighet. För att vara relevant för svensk energi måste solcellerna klara av att smältande och fryst snö, vilket de nu gjort och kan alltså snart bli en energikälla att räkna med på allvar. Förutom att solcellsanläggningar blir allt effektivare har de även blivit mycket billigare. I dag kostar en solcellsanläggning för hus och villor endast en fjärdedel så mycket som det gjorde för 5 år sen.

Statistiken kommer från Uppsala Universitet och Energimyndigheten. Sverige är ledande i miljöinnovationer och regeringen vill fortsätta stödja utvecklingen. Vid installation kan solcellsägaren bland annat ansöka om solcellsstöd eller ROT-avdrag. Mikroproducenter av el kan även få en skattereduktion på överskottselen de säljer på elnätet.