måndag 13 juli 2015

Tillsynen för små avlopp hårdnar

Havs och vattenmyndigheten har nu gått ut med nya riktlinjer för att göra tillsynen av små avlopp effektiverare. Riktlinjerna består av olika sorts manualer, check listor och praktiska råd och riktar sig främst mot de som jobbar med små avlopp på kommunal nivå.

Många små enskilda avlopp runt om i landet behövs åtgärdas för att minska läckage av kväve och andra miljöfarliga ämnen speciellt ut till Östersjön. Enligt Aktionsgruppen Små Avlopp har endast 27 kommuner som idag jobbar aktivt för åtgärdandet av miljöfarliga enskilda avlopp och det uppmäts att upp till 400 000 små enskilda avlopp behövs åtgärdas.

Havs och vattenmyndighetens riktlinjer är som ett komplement till och en fördjupning av Naturvårdverkets allmänna råd från 2006 samt Små avloppsanläggningar från 2008. ”Tillsyn är ett av de viktigaste styrmedlen för att öka åtgärdstakten.

Syftet med denna vägledning är att ge de kommunala tillsynsmyndigheterna verktyg för effektiv tillsyn av små avlopp”, skriver Havs och vattenmyndigheten på sin hemsida. Målet med de nya riktlinjerna är att få fram kortare handläggningstider och allt fler åtgärdade avlopp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar