tisdag 16 juni 2015

Kommuner kan spara 18 miljarder på energi kostnader

I en ny rapport som Siemens har tagit fram med hjälp av konsultfirman Profu, så framgår det att svenska kommuner kan spara upp till 18 miljarder kronor på 10 år genom att att ta ett helhetsgrepp om sitt energieffektiviseringsarbete I fastighetsbeståndet. Endast ett fåtal kommuner har hittilis tagit vara på potentialen.

Den genomsnittliga kommunen har idag runt 30 000 – 35 000 invånare. De kommuner som använder sig av helhetsgrepp på energieffiktivisering i sina fastigheter kan spara stora mängder energi och pengar jämfört med att göra det åtgärd för åtgärd. Att ta ett helhetsgrepp leder till stora energibesparingar på ungefär 100 gigawattimmar på 10 år vilket i sin tur leder till minskade koldeoxid utsläpp samt minskade kostnader.

Siemens har I sin undersökning utrett hur kommuner arbetar med energieffiktivisering i sina kommunala fastigheter. Fokus har legat på hur kommunerna utnyttjar energitjänster I form av Energy Performance Contracting (EPC). Resultaten visar att endast 28 procent av fastighetsförvaltningar och 14 procent avallmännyttiga utnyttjar sådana energitjänster. Cirka hälften av de som deltagit anser att ökat politiskt fokus skulle kunna öka investeringarna i energieffektivisering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar